3X3 EYES

Fujii Yakumo was dead. But he is alive as a Woo of Sanjyuan. In ordr to make Pai a human Yakumo looks for Ningen No Zou.

Which do you like better, Pai Hayashibara or Sanjyuan Hayashibara? I prefer the latter. How about you?


OAV - Touei Animation Studio and Tabakku

Production - Kodansha, Bandai Visual and King Record

Planning - Miki Sousaku(Koudansha), Murakami Katsuji(Bandai) and Akama Gousyou(King Redord)

Producer - Suzuki Ryouhei, Watanabe Shigeru and Shigematu Hidetoshi

Producer - Haruta Katsunori, Mizuo Yoshimasa, Takanashi Minoru and Otsuki Toshimichi

#1 Tensei No Sho(September 26th, 1991)30 minutes

#2 Yakumo No Sho(September 26th, 1991)30 minutes

#3 Saisei No Sho(March 19th, 1992)30 minutes

#4 Meisou No Sho(March 19th, 1992)30 minutes

Director - Nishio Daisuke and Takenouchi Kazuhisa(#3)

Original manda - Takada Yuzou in Young Magazine weekly

Scriptwriter - Endou Akinori

Character design - Arai Kouichi

Music - Wada Kaoru


Cast

Fujii Yakumo - Tujitani Kouji

Pai(Sanjyuan) - Hayashibara Megumi

Lee Rin Rin - Orikasa Ai

Howan - Fujita Toshiko

Chu - Aono Takeshi

Tatsuya(Ta-chan) - Satou Hiroyuki

Shuichi(Syu-san) - Midorikawa Hikaru

Kunio(Saru) - Kikuchi Masami

Natsuko - Mizutani Yuuko

Okama Tencho - Kishino Masayuki

(#2)Youma - Shioya Kouzou

Mei Shin - Tanaka Mayumi

Steve Ron - Ginga Banjyou

Benares - Otsuka Akio

(#3)Masked Man - Okiayu Ryutarou

(#3)Woman - Kouda Mariko


Home / Anime / Title

This is my E-Mail address. bisa@urban.ne.jp